OM OSS

OM OSS

Nei til Bomring er en folkeliste. Det er en liste av folket for folket. Innbyggerne i Nye Drammen kan nå stemme på et parti som garantert er mot bomring. Det er vårt formål, å bidra til et flertall som sier nei til bomring i Drammen. Drammen kommune skal ikke godta bompengering som grunnlag for deltagelse i bypakke og byvekstavtale. Vi er et én-saks parti, og vi kan garantere at vi ikke støtter noen ordfører eller flertall som ikke sier Nei til Bomring!


Facebookgruppen «Folkeavstemning om Bom i Drammen» ble dannet i erkjennelse av at politikerne i Drammen må tvinges til å fjerne bommene fra forslaget til Buskerudbypakke2. Uansett hvilken grunn, er du mot bomring, er du velkommen.

Utgangspunktet for gruppa var å få til en folkeavstemning om bom i Drammen. Dessverre er det få som har tillit til at politikerne i Nye Drammen sitt bystyre vil respektere en folkeavstemning, dersom de hadde tillatt én. Det så vi i Nedre Eiker. Politikerne lyttet ikke til de som ikke ville slå kommunen sammen med Drammen. Derfor blir folkeavstemningen om bomringer kommunevalget 9. september. Politikerne som ikke lytter, skal vi bytte ut!
Flere enn 30.000 velgere i Nye Drammen skrev under oppropet mot bomringer, men ikke ett eneste parti snudde i saken. Mange sier også at de ikke vil stemme på de etablerte partiene.


Derfor har vi stiftet valglista Nei til Bomring.


Nei til Bomring i Drammen | Org.nr. 822 893 082 | Konto i DnB 15062606794 | Vipps 569299