STYRE

STYRE


VÅRT UTMERKEDE STYRE

VÅRT UTMERKEDE STYRE


Funksjon

Navn

Mobil

Leder

Anders K. Lunde

922 97 086

Nestleder

Harald Wessel-Berg

412 11 180

Styremedlem 

Randi Eng

952 25 799

Styremedlem 

Catarina Chruchow

906 55 465

Styremedlem 

Robin Brekke Voss

906 72 606

Styremedlem 

Hilde E. Jensen

934 57 524

Nei til Bomring i Drammen | Org.nr. 822 893 082 | Konto i DnB 15062606794 | Vipps 569299