STYRE


VÅRT UTMERKEDE STYRE

VÅRT UTMERKEDE STYRE


Funksjon

Navn

Mobil

Leder

Anders K. Lunde

922 97 086

Nestleder

Catarina Chruchow

906 55 465 

Styremedlem 

Robin Brekke Voss

906 72 606

Styremedlem

Grethe Beck

928 68 933

Nei til Bomring i Drammen | Org.nr. 822 893 082 | Konto i DnB 15062606794 | Vipps 569299