TOPP-KANDIDATER
Her får du litt utfyllende informasjon om våre topp-kandidater.

1. Anders Kibsgaard Lunde (42), Drammen, Analytiker.

Aksjonist, samværsfar til to, samfunnsøkonom, rådgiver og analytiker i internasjonal skipsfart og investeringer i shipping i 20 år. Ansvarlig for bl.a. underskriftskampanjen Nei til Bomring i Drammen, som samlet 30.000 underskrifter fra Nye Drammen.

3. Catarina Chruchow (50), Drammen. Sosionom.

Gift, 1 barn, 1 barnebarn. Klinisk sosionom og familieterapeut med lang og bred erfaring innen det sosialfaglige feltet. Brenner for barnefattigdom, samt for eldre og ungdom med utfordringer innen psykisk helse og rus.

5. Benedicte V. Holst Lensberg 
Info og bilde kommer senere. 

2. Robin Brekke Voss (50), Drammen, Ufør. 

Aksjonist, far til to, Tidligere IT-konsulent og selger. Opprinnelig Svelvik-gutt med hjerte for sang og musikk, friluftsliv, kultur, lokalhistorie, medmennesker og rettferdighet.  Gjorde stor innsats for underskriftskampanjen Nei til Bomring i Drammen.

4. Mohammad Mostafaei
(45), Drammen. 
Rettshjelper og forfatter som kom til Norge i 2010, og er kjent som menneske-rettighetsadvokat fra Iran. Han er også vinner av Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfriheten.

6. Grete Beck (54), Drammen, Teamleder i renhold. 

Aksjonist, mor til to, med et brennende engasjement for samfunnets svakeste, unge som eldre. Styreleder for borettslaget, tidligere tillitsvalgt. Kjent for en nøkkel-innsats for underskriftskampanjen Nei til Bomring i Drammen.

Nei til Bomring i Drammen | Org.nr. 822 893 082 | Konto i DnB 15062606794 | Vipps 569299